Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej X

Logowanie

   

Twój Koszyk:


jest pusty...
Nasza oferta » Dziecko » ZABAWKI » Samochody » Tut Tut Autka Szalona Rampa interaktywny tor 12m+

Tut Tut Autka Szalona Rampa interaktywny tor 12m+

PROMOCJA
POLECAMY
Tut Tut Autka Szalona Rampa interaktywny tor 12m+
Tut Tut Autka Szalona Rampa interaktywny tor 12m+ <p>Szalona Rampa dostarcza wielu możliwości zabawy! Przygotuj tory i stwórz podwójną rampę, kaskaderski tor lub super zjazd. Ścigaj się po wszystkich torach Szalonej Rampy! Są wyścigi jest zabawa!</p><p>Za­baw­ki VTech Ba­­by są ad­­re­­so­­wa­­ne do najmłodszych dzie­­ci. Wpro­­wa­­dza­­ją dzie­­ci w świat ko­­lo­­rów, kszta­ł­tów, we­­so­­łych me­­lo­­dii, pro­­stych rymowanek i nazw przed­mio­­tów. Za­­chę­­ca­­ją dzie­­ci do po­­w­ta­­rza­­nia słów i zwro­­tów. Za­­ba­­wy roz­­wi­­ja­­ją umie­­ję­t­no­­­ści mo­­to­­ry­cz­ne, se­n­so­­ry­cz­ne, uczą za­­sa­­dy przy­­czy­­ny i sku­t­ku. VTech ba­­wi i uczy od pier­w­szych mie­­się­­cy ży­­cia.</p><p>Seria Tut Tut Autka to in­te­rak­tyw­ne sa­mo­cho­dzi­ki, któ­re mó­wią, gra­ją i śpie­wa­ją. Na­wet każ­de po­je­dyn­cze au­tko jest samo w so­bie świet­ną zabaw­ką. Spe­cjal­nie za­pro­jek­to­wa­ny, er­go­no­micz­ny kształt zo­stał przy­sto­so­wa­ny do ma­łych rą­czek. Wszyst­kie ele­men­ty se­rii są kom­pa­ty­bil­ne i moż­na je łą­czyć ze sobą two­rząc tym sa­mym je­den, wiel­ki świat Tut Tut Autek. Sa­mo­cho­dzi­ki zo­sta­ły stwo­rzo­ne z pa­sji i na po­trze­by ma­łych dzie­ci. Za­baw­ki roz­wi­ja­ją kre­atyw­ność i wy­obraź­nię.</p>Tut Tut Autka Szalona Rampa interaktywny tor 12m+ Tut Tut Autka Szalona Rampa interaktywny tor 12m+ Tut Tut Autka Szalona Rampa interaktywny tor 12m+
Kod kreskowy: 4009
13900 × Zapas: 1

PROMOCJA
POLECAMY

Tut Tut Autka Szalona Rampa v-tech


Szalona Rampa dostarcza wielu możliwości zabawy! Przygotuj tory i stwórz podwójną rampę, kaskaderski tor lub super zjazd. Ścigaj się po wszystkich torach Szalonej Rampy! Są wyścigi jest zabawa!


Za­baw­ki VTech Ba­­by są ad­­re­­so­­wa­­ne do najmłodszych dzie­­ci. Wpro­­wa­­dza­­ją dzie­­ci w świat ko­­lo­­rów, kszta­ł­tów, we­­so­­łych me­­lo­­dii, pro­­stych rymowanek i nazw przed­mio­­tów. Za­­chę­­ca­­ją dzie­­ci do po­­w­ta­­rza­­nia słów i zwro­­tów. Za­­ba­­wy roz­­wi­­ja­­ją umie­­ję­t­no­­­ści mo­­to­­ry­cz­ne, se­n­so­­ry­cz­ne, uczą za­­sa­­dy przy­­czy­­ny i sku­t­ku. VTech ba­­wi i uczy od pier­w­szych mie­­się­­cy ży­­cia.


Seria Tut Tut Autka to in­te­rak­tyw­ne sa­mo­cho­dzi­ki, któ­re mó­wią, gra­ją i śpie­wa­ją. Na­wet każ­de po­je­dyn­cze au­tko jest samo w so­bie świet­ną zabaw­ką. Spe­cjal­nie za­pro­jek­to­wa­ny, er­go­no­micz­ny kształt zo­stał przy­sto­so­wa­ny do ma­łych rą­czek. Wszyst­kie ele­men­ty se­rii są kom­pa­ty­bil­ne i moż­na je łą­czyć ze sobą two­rząc tym sa­mym je­den, wiel­ki świat Tut Tut Autek. Sa­mo­cho­dzi­ki zo­sta­ły stwo­rzo­ne z pa­sji i na po­trze­by ma­łych dzie­ci. Za­baw­ki roz­wi­ja­ją kre­atyw­ność i wy­obraź­nię.
StanNowy
Kod producenta60554
MarkavTech
ModelSzalona Rampa
PłećChłopcy Dziewczynki
Bohaterinny
Wiek dziecka12 m +
MateriałKarton Plastik Inny
Certyfikaty, opinie, atestyCE
EAN5900511605983
Kod kreskowy: 4009
Opinie o produkcie
Dodaj opinię
Brak opinii
Może dodasz swoją?
LISTA KATEGORII